GDPR

Käesolev teave on mõeldud eraisikutele, kes on Enimor Met OÜ partnerid või esindavad partneriteks olevaid juriidilisi isikuid (ettevõtteid) või keda on Enimor Met OÜ-ga koostöö käigus märgitud kontaktides vastutavate isikutena. Käesolevaga teavitame, et alates 25. maist 2018 kehtib Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel (edaspidi GDPR), mis reguleerib meie ettevõtte poolset teie isikuandmete kasutamist. Võttes arvesse isikuandmete konfidentsiaalsust ja kaitset, esitame seoses sellega üksikasjaliku teabe Teie andmete kasutamise meetodi kohta. Vastavalt GDPR-i artiklile 13, teatame, et: Teie isikuandmete Haldaja on Enimor Met OÜ, Tallinn Tööstuse 47 10416, e-post: info@enimormet.ee, tel. 6416128. Isikuandmete kasutamine toimub sõlmitud kaubanduslepingute täitmise ja maksete arvestamise eesmärgiga. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt GDPR-i artiklile 6 lõikele 1 punktidele b ja c, s.t. on meile kui Haldajale pandud kohustus andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks ja muude rahaliste kohustuste täitmiseks. Teie isikuandmete esitamine on seadusnõue, mis tähendab, et peate need esitama vastavalt maksunõuetele (näiteks arvete koostamiseks), teisalt on nende esitamine vajalik ka lepingute allkirjastamiseks ja kehtivuseks. Nimetatud andmete esitamata jätmine põhjustab lepingute allkirjastamise ja koostöö jätkamise võimatuse. Enimor Met OÜ kasutab Teie andmeid nii lepingute kehtivuse ajal kui ka raamatupidamise seaduses nimetatud perioodil, s.o 7 aastat alates koostöö lõppemise aasta lõpust, välja arvatud juhul, kui nende edasine kasutamine on vajalik seoses muude sündmuste või kehtivate reeglitega. Teavitame, et meie tellimusel tegutsevad isikud, näiteks veo- ja kullerfirmad, võivad omada juurdepääsu Teie andmetele. Teie isikuandmeid ei edastata ELi mittekuuluvatele riikidele, samuti rahvusvahelistele organisatsioonidele. Samuti teavitame, et vastavalt GDPR-i artiklitele 15–21 on teil juurdepääsuõigus oma andmetele, õigus saada nendest koopiaid, neid parandada, nõuda nende eemaldamist, piirata nende töötlemist.

Enimor Met OÜGDPR